Konsolidačný úver - refinancovanie

Konsolidačný úver je produkt pripravený, určený pre podnikateľov (klientov), ktorí majú niekoľko úverov v rôznych Bankových a Nebankových spoločnostiach. Konsolidačný úver zlúči všetky úvery do jedného, veriteľov vyplatí a klient platí len jeden úver.

  • Bezúčelový úver istený záložným právom k nehnuteľnosti
  • Bez dokazovania príjmov
  • Žiadne poplatky vopred
  • Nepreverujeme Bankové a Nebankové registre
  • Konsolidácia úverov
  • Odhad predmetu zálohy certifikovanou spoločnosťou za cenu podľa platného cenníka danej spoločnosti
  • Profesionálni Úveroví špecialisti
  • Komplexný servis