Spotrebný úver

Spotrebný úver zahŕňame všetky úvery poskytované súkromným osobám a domácnostiam, ktoré slúžia na financovanie nákupu spotrebných predmetov, nadobudnutie alebo stavbe bytov a rodinných domov. Naproti tomu spotrebný úver slúži na krytie spotrebných výdavkov.

  • Bezúčelový úver istený  právami na nehnuteľnosť
  • Bez dokazovania príjmov
  • Žiadne poplatky vopred
  • Nepreverujeme Bankové a Nebankové registre
  • Odhad predmetu zálohy certifikovanou spoločnosťou za cenu podľa platného cenníka danej spoločnosti
  • Profesionálni Úveroví špecialisti
  • Komplexný servis