Úver na vyplatenie dlhov

Exekučný úver je produkt pre všetkých klientov, ktorí sa dostali až k exekúcii majetku. Úverový poradca pripraví vyplatenie všetkých exekučných nárokov, vybaví všetky potrebné dokumenty a Exekučným úverom tak ochráni majetok klientov.

  • Bezúčelový úver istený záložným právom k nehnuteľnosti
  • Bez dokazovania príjmov
  • Žiadne poplatky vopred
  • Nepreverujeme Bankové a Nebankové registre
  • Vyplatenie všetkých dlhov a exekúcií
  • Odhad predmetu zálohy certifikovanou spoločnosťou za cenu podľa platného cenníka danej spoločnosti
  • Profesionálni Úveroví špecialisti
  • Komplexný servis