Úver na bývanie

Úver na bývanie je jedinečný produkt pre klientov, ktorý dofinancuje Vašu nehnuteľnosť, pomôže Vám dofinancovať rozpracované projekty, dofinancuje podnikateľské zámery.

  • Účelový úver istený nehnuteľnosťou
  • Bez dokazovania príjmov
  • Žiadne poplatky vopred
  • Nepreverujeme Bankové a Nebankové registre
  • Úvery na dofinancovanie
  • Odhad predmetu zálohy certifikovanou spoločnosťou za cenu podľa platného cenníka danej spoločnosti
  • Profesionálni Úveroví špecialisti
  • Komplexný servis