O nás

Spoločnosť Financ Partners s.r.o. je obchodnou spoločnosťou, ktorá úspešne vykonáva svoju činnosť na úseku sprostredkovania poskytovania iných ako spotrebiteľských úverov, t.j. úverov poskytovaných nebankovou spoločnosťou podnikateľom.

 • Naša spoločnosť kladie dôraz predovšetkým na komplexný servis pre klientov, ktorých denne obsluhujú operátorky na Call centre a profesionálni reprezentanti, ktorí pre nich hľadajú najvhodnejšie riešenie ich potrieb. 
  Pred vstupom na Slovenský trh sme uskutočnili veľmi podrobný prieskum Nebankového trhu  a z týchto informácií sme  v rámci ponuky produktov pre klientov vychádzali.

  Neprehľadnosť na Nebankovom trhu dáva priestor nekorektným ponukám a nepoctivým obchodníkom, ktorí využívaj obtiažnu situáciu klientov vo svoj prospech a to mnohokrát i výberom rôznych poplatkov pred poskytnutím úveru.
 1. Výhody našich úverov

 2. Bez dokazovania príjmov
 3. Žiadne poplatky vopred
 4.  Nepreverujeme Bankové a Nebankové registre
 5. Úvery na dofinancovanie
 6. Konsolidácia úverov
 7. Vyplatenie všetkých dlhov a exekúcií
 8. Odhad predmetu zálohy certifikovanou spoločnosťou za cenu podľa platného cenníka danej spoločnosti
 9. Poskytujeme úvery aj na hnuteľný majetok (autá, strojné zariadenie...)
 10. Úver môže byť zaistený majetkom tretej osoby
 11. Profesionálni Úveroví špecialisti
 12. Komplexný servis